Verklaring van de IRA

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de verklaring van het Iers Republikeinse Leger (IRA) - in het Iers: Oglaigh na h-Eirann - van gisteren:

De leiding van de Oglaigh na h-Eirann, zich bewust van het potentieel van de huidige situatie en vastbesloten het democratische vredesproces te bevorderen en onze definitieve betrokkenheid bij het slagen ervan te onderstrepen, heeft besloten dat met ingang van middernacht op woensdag, 31 augustus 1994, de militaire operaties volledig stopgezet zullen worden. Al onze eenheden zijn in die zin geïnstrueerd.

Op dit historische kruispunt groet en eert de leiding van Oglaigh onze vrijwilligers, andere activisten, onze aanhangers en de politieke gevangenen die 25 jaar lang in ongelijke krachtsverhoudingen deze strijd hebben gesteund. Uw moed, vastbeslotenheid en opofferingen hebben bewezen dat de geest van vrijheid en het verlangen naar vrede op basis van een rechtvaardige en duurzame regeling niet kunnen worden vernietigd. Wij herdenken al diegenen die zijn gestorven voor de Ierse vrijheid en we herbevestigen ons engagement met onze republikeinse doeleinden.

Nationalisten hebben in onze strijd successen en vooruitgang voor het democratische standpunt bereikt. We menen dat er een mogelijkheid is geschapen om een rechtvaardige en duurzame regeling te bereiken. We gaan derhalve een nieuwe situatie tegemoet in een geest van vastbeslotenheid en vertrouwen, vastbesloten de onrechtvaardigheden die dit conflict hebben geschapen te elimineren en vertrouwend op de kracht en rechtvaardigheid van onze strijd om dit te bereiken.

We herinneren eraan dat de Verklaring van Downing Street geen oplossing is, en door de opstellers ook niet als zodanig is gepresenteerd. Een oplossing zal pas worden gevonden in allesomvattende onderhandelingen. Anderen, niet op de laatste plaats de Britse regering, hebben de plicht hun verantwoordelijkheden na te komen. Het is onze wens in hoge mate bij te dragen tot het scheppen van een klimaat dat dit zal aanmoedigen. We doen een dringend beroep op iedereen deze nieuwe situatie met energie, vastbeslotenheid en geduld tegemoet te treden.