Ubbink verhoogt winst met 25 pct

Ubbink uit Doesburg (produktie van en benodigdheden artikelen voor de tuin, de tuinbouw en de bouwnijverheid) heeft het netto resultaat over de eerste helft van het jaar op 2,9 miljoen gulden (4,52 per aandeel) gebracht. Dat is 25 procent meer dan de 2,3 miljoen gulden (3,49 per aandeel) van de eerste zes maanden vorig jaar. De onderneming verwacht voor het hele jaar een hogere winst dan die van 2,7 miljoen gulden van 1993.

De kasstroom (winst plus afschrijvingen) steeg bijna 10 procent van 5,3 miljoen tot 5,8 miljoen gulden of per aandeel van 8,15 tot 8,92 gulden. Vooral de gang van zaken op de tuinmarkt in Duitsland wordt bevredigend genoemd. Vorig jaar werd het resultaat negatief beïnvloed door de verkoop van Ubbink Polyester Bouwtechniek in Doetinchem aan de directie van dat bedrijf. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden steeg de omzet van 92,2 miljoen tot 95 miljoen gulden. In de tuinsector ging het verkoopcijfer omhoog van 62,2 miljoen naar 65 miljoen gulden. De sector bouwprodukten liep de achterstand van het eerste kwartaal in en stond eind juni op 30 miljoen omzet, evenveel als een jaar eerder.