Tomatesap

Govert Schilling corrigeert in NRC Handelsblad van 23 augustus het door hem geschatte aantal moleculen tomatesap in een glas zeewater. Op zich klopt zijn berekening wel, maar ze is helaas gebaseerd op een onjuist gegeven. Hij stelt het volume van alle zeeën en oceanen op 1,365 x 10 liter. Dit volume is echter ongeveer 1,35 x 10 liter of wel duizend maal groter. Elke willekeurig uit de omgeroerde wereldzee geschepte 200 gram water zou dus niet een miljoen maar slechts duizend moleculen tomatesap bevatten.

    • M. van Kooten