Starke Diekstra: groei houdt aan

Starke Diekstra (projectmanagement) heeft in de eerste helft van dit jaar het netto resultaat fors zien stijgen met 76 procent tot 1,59 miljoen gulden. De omzet nam toe met 54 procent tot 21,55 miljoen gulden. De bruto toegevoegde waarde was op 17,05 miljoen gulden 24 procent hoger. Starke Diekstra verwacht voor het hele jaar een ontwikkeling van omzet en resultaat die gelijke tred houdt met de stijgingspercentages in de eerste zes maanden. De orderportefeuille is gevuld met 78 miljoen aan opdrachten, een werkvoorraad voor twee jaar.