Personalia

F. Jacobs is met ingang van 1 september 1994 door de humanistische stichting Socrates benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Leidse Universiteit. Zijn leeropdracht is wijsgerige antropologie en de grondslagen van het humanisme. Jacobs volgt M. van Nierop op. Jacobs (1943) studeerde filosofie en ook enige tijd theologie in Eindhoven, Nijmegen en Leuven. Van 1975 tot 1989 was hij werkzaam aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam, als wetenschappelijk medewerker, hoofdmedewerker en universitair hoofddocent wijsgerige ethiek.