Okay

Het gaat te ver om te stellen dat Allen Walker Reads theorie over het ontstaan van het woord okay algemeen geaccepteerd wordt (NRC Handelsblad, 15 augustus).

Volgens een recentere theorie, naar voren gebracht door David Dalby van de Londense School of Oriental and African Studies, is okay het gesproken Amerikaans binnengedrongen als onderdeel van het Black English Vernacular, de door Afro-Amerikanen gesproken variant van het Engels. Dalby toont aan dat veel woorden hieruit ontleend zijn aan de Westafrikaanse taal Wolof. Het Wolof is de voertaal in Senegal, indertijd de doorvoerhaven voor Afrikaanse slaven op weg naar Amerika, en gold als de lingua franca onder door de slavenhandelaren en -bezitters opzettelijk van hun stamgenoten gescheiden Afrikanen. Zo zijn woorden als banana, yam, dig ('waarderen'), jazz, jive, hip, en cat ('persoon') volgens Dalby uit het Wolof afkomstig. Okay zou volgens deze theorie teruggaan op het Wolof waaw-kay, waarbij waaw 'ja' betekent, en kay een emfatisch partikel is.

    • Dr. C.J.W. Zwart