Meevaller belasting om tekort terug te dringen

DEN HAAG, 1 SEPT. Het herstel van de economie levert dit jaar waarschijnlijk een belastingmeevaller op van ongeveer één miljard gulden. Minister Zalm (financiën) wil het geld gebruiken om het financieringstekort van het rijk te verlagen naar ongeveer drie procent van het bruto binnenlands produkt.

Het ministerie van financiën houdt er rekening mee dat de economische groei dit jaar uitkomt op 2 in plaats van 1,5 procent. Een hogere groei leidt tot meer inkomsten voor de schatkist. Pas aan het eind van het jaar is de omvang van de meevaller definitief bekend. Voor volgend jaar verwacht het Centraal Planbureau een economische groei van 2,75 procent. Enkele maanden geleden voorspelde het planbureau nog een groei van 2,6 procent.

Het gunstige conjuncturele herstel is een van de redenen waarom Zalm de meevaller van dit jaar wil aanwenden voor de reductie van het financieringstekort. Zalm breekt met de traditie om een meevaller via zogeheten kasschuiven te gebruiken voor de begroting van volgend jaar. De nieuwe minister kan dit ook doen, want in het regeerakkoord is het kabinet uitgegaan van een gemiddelde groei van 2 procent en voor volgend jaar wordt een hoger groei verwacht.

In het regeerakkoord is afgesproken om het financieringstekort terug te brengen naar 2,9 procent van het bruto binnenlands produkt in 1998. Extra revenuen als gevolg van een hogere economische groei moeten “met voorrang” worden aangewend voor een verlaging van het tekort naar 2,7 procent.

Het CPB verwacht volgend jaar een stijging van het aantal banen met 49.000, 16.000 meer dan eerder verwacht. Het aantal personen met een WW-uitkering daalt met 10.000 tot 735.000. Ook de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden verbetert. Tegenover 100 werkenden staan 84,5 mensen met een uitkering, voor 1994 geldt een verhouding van 86,1.

Uit de CPB-berekeningen die op Prinsjesdag officieel worden gepubliceerd, blijkt ook dat de koopkracht van minima en modale inkomens de komende jaren toeneemt als gevolg van de aantrekkende economische groei. De koopkracht van de minima stijgt met 0,25 procent, terwijl in eerdere berekeningen nog een daling was voorzien. Mensen met een modaal inkomen (45.000 gulden) zien hun koopkracht met 0,5 procent stijgen. De koopkracht van de modale ambtenaar daalt met 0,75 procent.

De export stijgt volgend jaar met 6,25 procent; eerder ging het planbureau uit van een groei van 5,9 procent. Ook de consumptieve bestedingen trekken aan. Er wordt in 1994 een prijsstijging van 2,75 procent verwacht.