Major: gesprek als IRA wapens voorgoed neerlegt

LONDEN, 1 SEPT. De Britse premier John Major wil zekerheid hebben dat de IRA de wapens voorgoed heeft neergelegd. Pas dan is hij bereid Sinn Fein, de politieke vleugel van de IRA, te betrekken bij de onderhandelingen over een vredesregeling voor Noord-Ierland. Maar volgens de Ierse premier Albert Reynolds heeft de IRA die garantie “in de context van de verklaring” al gegeven. Hij zei dat de Britse regering zich niet moet fixeren op woorden. “Alle scepsis zal uiteindelijk ongefundeerd blijken.” Gerry Adams, de leider van Sinn Fein, verklaarde dat Major zijn politieke partij moet uitnodigen voor een gesprek als hij meer duidelijkheid wil. “Wij zijn uit op permanente vrede.”

De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren beide premiers gebeld om hen te feliciteren met het bestand van de IRA, dat hij omschreef als “een doorbraak”. Hij heeft zijn hulp aangeboden bij de vredesbesprekingen. Clinton heeft Major ook steun toegezegd bij zijn poging meer zekerheid te verkrijgen over een blijvende vrede. Een Iers-Amerikaanse vredesmissie onder leiding van het Democratische oud-Congreslid Bruce Morrison maakte vorige week in Ierland een rondgang langs alle partijen. De Ierse gemeenschap in Amerika heeft sterke druk uitgeoefend op de IRA om zich niet afzijdig te houden van het vredesproces.

Major vindt de verklaring van de IRA, waarin ze gisteren een bestand aankondigde, onvoldoende omdat ze voor verschillende uitleg vatbaar is. De terreurbeweging spreekt over een “algehele beëindiging van de militaire operaties”. Maar onduidelijk blijft of dat bestand voor onbepaalde tijd geldt of voorgoed. In de Downing Street Verklaring van vorig jaar december hadden Londen en Dublin nadrukkelijk een “permanent” bestand als voorwaarde gesteld voor deelname van Sinn Fein aan het vredesoverleg.

    • Dick Wittenberg