'Lik-op-stuk' beleid voor criminele asielzoekers

OISTERWIJK, 1 SEPT. De politie van het Brabantse Oisterwijk treedt sinds twee weken sneller en harder op tegen asielzoekers die zich schuldig maken aan crimineel gedrag. Daarvoor wordt het zogenoemde lik-op-stuk-beleid gevoerd.

Volgens A. Coolen, hoofd van de vreemdelingendienst van de politie, neemt het aantal misdrijven als zakkenrollerij en winkeldiefstallen de laatste tijd flink toe. “De acceptatiegraad van de bevolking is daardoor aan het dalen”, zegt Coolen.

In Oisterwijk is een zogenoemd onderzoekscentrum gevestigd voor 400 asielzoekers. In afwachting van hun verzoek om een status zitten ze meestal niet langer dan 1 maand.

Met de directie van het centrum is afgesproken dat bij verdenking van bijvoorbeeld winkeldiefstal de kamer mag worden doorzocht en dat het zakgeld wordt ingehouden. Daarmee wordt dan de boete betaald of een eventuele schadevergoeding aan de gedupeerde winkelier. De betreffende asielzoekers worden in versnelde procedure genomen. Binnen twee dagen krijgen ze te horen of ze wel of niet in Nederland mogen blijven.

Het tot voor kort gevoerde beleid was volgens Coolen te lankmoedig. “Het gaat vaak om mensen die uit landen komen waar de politie bij misdrijven veel harder optreedt en die in de handelwijze van de Nederlandse politie een aanleiding zien weer in de fout te gaan.” Coolen wijst er wel op dat het merendeel van de asielzoekers aan niemand last veroorzaakt.

Directeur J. Geerts van het centrum juicht het harder optreden van de politie toe. Hij kent gevallen van asielzoekers die al voor de vierde keer zijn opgepakt wegens crimineel gedrag. “Een beperkte groep”, aldus Geerts, “gooit de naam van het centrum te grabbel.”