Kralingse Bos (2)

Ieder weldenkend mens heeft begrip voor ouders die het onprettig vinden hun kinderen te laten spelen op lokaties die gefrequenteerd worden door actieve homoseksuele mannen. Het is dan ook redelijk dat lokale overheid en politie optreden als de overlast, in de vorm van te veel mannen en te veel achterblijvend afval, toeneemt. (Het afval van een zonnige 'hetero-zondag', bestaande uit blikjes, flessen, plastic en papier, zal ik hier verder buiten beschouwing laten.)

Het harde optreden komt echter niet van lokale overheid en politie, maar van een groep buurtbewoners onder de inspirerende leiding van de heer R. van den Bergh. En dat optreden gaat veel te ver; surveilleren en patrouilleren zijn taken van de politie, niet van een soort burgerwacht, bestaande uit een horde asocialen. Het is verontrustend en schandalig te bemerken, hoe overmatig tolerant de politie reageert op deze intimerende praktijken, die al enige weken duren. Ik kan uit eigen ervaring melden dat het een bijzonder onaangename ervaring is, 's avonds in het Kralingse Bos door een bende scheldende mensen met felle zaklantaarns te worden opgeschrikt, terwijl je op een bank een sigaret rookt.

    • N. Maessen