Kousbroek (1)

In TV Achteraf van 22 augustus liet Kester Freriks niet veel heel van Peter van Ingen, in Zomergasten in gesprek met Rudy Kousbroek: “Van Ingen heeft misschien tien zinnen uitgesproken en geen van deze afgemaakt”. Gelukkig niet! Dat zou alleen maar afbreuk hebben gedaan aan wat deze filosoof, wetenschapper, schrijver en gevoelsmens ons liet zien en horen. Dat Peter van Ingen geen van zijn zinnen afmaakte kwam trouwens mede door Kousbroek en dat zal niet onbewust gebeurd zijn.

Begin 1992 interviewde Wim Kayzer zes gezaghebbende vakgeleerden in de televisieserie 'Een schitterend ongeluk'. Het daarna verschenen gelijknamige boek werd door Kousbroek besproken in het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad. Het boek beviel Kousbroek beter dan de uitzendingen. “Zelfs Wim Kayzer”, schrijft hij, “die mij op de televisie zo intens op de zenuwen werkte dat ik het geluid afzette wanneer hij weer aan een van zijn bespiegelingen begon, kan nu wat mij betreft in aanmerking komen voor gratie (levenslang in plaats van radbraken): hij heeft die zes fenomenen toch tenminste bij elkaar weten te krijgen” en bovendien, zo constateert Kousbroek, waren in het boek “de meeste van die onbenullige monologen geschrapt”. Zou Peter van Ingen die recensie gelezen hebben? Hoe dan ook, ik ben ervan overtuigd dat ik namens velen spreek, wanneer ik hem dank zeg voor zijn terughoudendheid.

    • A. van de Beek