Kas-Associatie ziet winst stijgen

De Kas-Associatie, de bank van de effectenbeurs, heeft in de eerste zes maanden van dit jaar de het netto resultaat met 17,7 procent zien toenemen tot 10,9 miljoen gulden. Het interimdividend is verhoogd van 1,25 gulden tot 1,35 gulden.

De bank die voor 60 procent in handen is van de effectenbeurs, is vooral werkzaam in en voor de effectenhandel. De provisieinkomsten stegen met 16,6 procent tot 35,12 miljoen. Het renteresultaat bleef daarbij achter; dat steeg met 3,9 procent tot 22,83 miljoen gulden.

De bank voegde 1,25 miljoen gulden toe aan het Fonds voor Algemene Bankrisico's tegen 1,5 miljoen gulden in het eerste halfjaar van 1993. Het balanstotaal liep terug van 4,5 miljard per 31 december tot f 4,3 miljard per 30 juni.