IMF maant centrale bank VS tot verhogen rente in inflatiestrijd

WASHINGTON, 1 SEPT. Het Internationale Monetaire Fonds is van mening dat de Amerikaanse rentetarieven nogmaals moeten worden verhoogd om inflatie in de kiem te smoren. Dit staat in een vertrouwelijk rapport dat het IMF heeft opgesteld over het Amerikaanse monetaire beleid.

De Federal Reserve Board, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft dit jaar al vijf maal een renteverhoging doorgevoerd, om uit te komen op een volgens Fed-voorzitter Alan Greenspan 'neutrale' monetaire positie. Het officiële doel voor het belangrijkste geldmarkttarief, de federal fund rate, is intussen gestegen tot 4,75 procent. Volgens het IMF-rapport is een verdere monetaire verkrapping nodig, omdat de vraag naar goederen en diensten de produktiecapaciteit in de Verenigde Staten heeft overstegen. Een dergelijke ontwikkeling wordt doorgaans gezien als de voorbode van prijsstijgingen. De regering-Clinton gaat in de officiële prognoses al uit van een oplopende inflatie, van gemiddeld 2,7 procent nu tot 3,2 procent in 1995.

Ondanks de inflatie-verwachtingen, komen er steeds meer tekenen binnen van een afkoelende Amerikaanse economie. Gisteren werd bekend dat de orderportefeuille van de industrie in juli is gedaald met 2,3 procent vergeleken met de maand daarvoor. De voorraden stegen in juli met 0,9 procent, volgens analisten een teken dat de voorraadopbouw bij groothandels en winkels, die aanzienlijk bijdroeg aan de economische groei van 3,8 procent in het tweede kwartaal, doorsijpelt naar de producenten. Het interen op de voorraden kan in de komende maanden temperend werken op de economische groei. Het Witte Huis gaat uit van een Amerikaanse economische groei van 2,8 procent volgend jaar en 2,6 procent in 1996. Het IMF heeft de ramingen verlaagd tot respectievelijk 2,5 en 2,3 procent.

Eergisteren werd bekend dat het IMF een voorstander is van het niet verder verlagen van de Duitse rentetarieven, in verband met het onverwacht snelle herstel van de Duitse economie. Vanmiddag vergadert de Duitse centrale bank, de Bundesbank, over een eventuele bijstelling van de rentetarieven.