Illegaal

Zo langzamerhand moet het toch wereldwijd bekend zijn wat een hooghartig, afwijzend en ongastvrij volk de Nederlanders zijn. Het verhaal van de illegaal in Nederland verblijvende Amy is waarachtig niet het eerste en zal ook wel niet het laatste zijn, dat zich zo giftig over ons uitlaat (NRC Handelsblad, 23 augustus). Waarom blijft er dan een stroom van die hoogstaande, lieve, onbegrepen mensen hier naar toe komen?

Heeft Amy echt in vijf jaar geen kans gezien Nederlands te leren? Je mag toch aannemen, dat ze een redelijk verstand heeft. Weet ze niet, dat je je ook in andere landen moet kunnen identificeren? Weet ze niet dat er nog een generatie bestaat, die heel goed weet wat arm zijn betekent en om wat bij te verdienen of een studie te kunnen betalen andermans rotzooi heeft moeten opruimen? Laat Amy maar snel teruggaan naar haar eigen land, dan kan ze plaatsmaken voor iemand die misschien bereid is om met wat minder negatieve opvattingen hier te zijn.

    • D. de Rijke-Sweijd