Flexovit verdubbelt winst eerste helft

Door de toeneming in de economische bedrijvigheid zijn het bedrijfsresultaat en de winst van de slijpmiddelenproducent Flexovit International in de eerste helft van het jaar verdubbeld. De sterke omzetgroei en de verbeterde fabrieksbezetting in Nederland en Australië hebben daar hun bijdrage aan geleverd.

Voor het hele jaar verwacht Flexovit dat bedrijfsresultaat en winst aanzienlijk hoger uitkomen dan in 1993. Toen bedroegen zij respectievelijk 10,6 miljoen en 7,1 miljoen gulden.

De omzet nam in het eerste halfjaar toe met 9 procent van 67,9 miljoen tot 74,3 miljoen. Het bedrijfsresultaat ging met 95 procent omhoog van 3,9 miljoen naar 7,7 miljoen gulden terwijl de met 119 procent omhoog schoot van 2,7 miljoen naar 6 miljoen gulden. Per aandeel verbeterde de winst van 2,13 tot 4,67 gulden, de kasstroom (nettowinst plus afschrijvingen) vermeerderde van 4,31 tot 6,78 per aandeel. Flexovit noemt de aangroei van de orderportefeuille van de laatste maanden “bemoedigend”.