Concern heeft na fusie de boel nog niet op orde

ROTTERDAM, 1 SEPT. Het lijkt een flauwe grap, maar dat BolsWessanen een drankprobleem heeft is onmiskenbaar. De teleurstellende winstcijfers die het concern gisteren bekendmaakte, maken duidelijk dat de onderneming er nog bij lange na niet in is geslaagd om de steeds verder teruglopende populariteit van sterk alcoholische dranken te compenseren met de - veel minder winstgevende - activiteiten op het gebied van wijn, mineraalwater en alcoholvrije drankjes. Ook de pogingen om in de voedingstak meer rendement te generen, lijken op het eerste gezicht nog weinig succes te hebben.

Eerder dit jaar was BolsWessanen, dat begin 1993 ontstond uit een fusie tussen het drankenconcern Bols en de voedingsproducent Wessanen, nog zo optimistisch over de toekomst. De komende jaren zou het concern ernaar streven de omzet jaarlijks met tien procent te vergroten. De winstmarge op de verkopen zou daarbij nog voor het jaar 2000 op 8,5 procent uitkomen.

Van deze optimistische streefgetallen blijkt in ieder geval in het eerste halfjaar van 1994 nog niets terecht te zijn gekomen. De omzet steeg met bijna 6,5 procent tot 2,66 miljard gulden, terwijl het bedrijfsresultaat zelfs daalde van 173 tot 166,8 miljoen gulden.

De verklaringen die BolsWessanen hiervoor gisteren gaf - slecht weer in het tweede kwartaal en tegenvallende economische en valutaire ontwikkelingen - ademen de sfeer van een concern dat nog geen grip krijgt op de ontwikkelingen.

De fusie tussen Bols en Wessanen lijkt onder een ongelukkig gesternte geboren. Niet alleen lekten de onderhandelingen in een vroegtijdig stadium uit, maar de plannen riepen bovendien bij beleggers en analisten weinig warme gevoelens op. Het nieuw te vormen concern zou op geen enkel vlak tot synergievoordelen leiden en louter uit defensieve overwegingen zijn ontstaan, zo redeneerde de beurs. Mede als gevolg daarvan bleef de koers van BolsWessanen het afgelopen jaar beduidend achter bij die van andere voedingsbedrijven.

Eerder dit jaar leek er in het sombere oordeel van analisten een kentering te komen. De optimistische winstvoorspellingen, gecombineerd met een aantal binnen- en buitenlandse overnames in de voedingsector en het afstoten van minder renderende onderdelen, wezen er volgens hen op dat het concern een duidelijker strategisch beleid aan het voeren was.

Dat beleid is er onder andere op gericht een sterke positie te verkrijgen op het gebied van huismerken (waarvan de recente overname van het voedingsdeel van het Britse concern Harrisons & Crossfield een voorbeeld is) en op het terrein van 'gemaksvoeding', zoals snacks en instant-maaltijden. In het drankensegment wil het concern onder andere de activiteiten in non-alcoholische dranken uitbreiden. Evenals andere voedingsproducenten blijft BolsWessanen ook alert op de kans om bestaande merkproducenten, zoals het Italiaanse Campari, over te nemen.

De gisteren door BolsWessanen bekendgemaakte winstcijfers hebben het positievere sentiment van analisten en beleggers echter weer geheel doen omslaan. Boos zijn zij niet eens zozeer over het feit dat BolsWessanen zich niet aan de eerdere voorspellingen heeft kunnen houden, maar dat het concern zo lang gewacht heeft met het bijstellen van die verwachtingen. “Het concern heeft een cruciale fout gemaakt in de berichtgeving”, zegt H. Hakker, analist bij Barclays De Zoete Wedd. “Door deze gang van zaken verliest BolsWessanen zijn geloofwaardigheid bij beleggers. Dat is slecht voor de onderneming, omdat men voor de overnameplannen de kapitaalmarkt nodig heeft.”

Ondanks de tegenvallende omzet- en winstcijfers is Hakker op zich niet pessimistisch over de gang van zaken bij BolsWessanen. “Tegenvallers kunnen er altijd zijn. Dat hoort bij ondernemen.” En hoewel de fusie volgens hem op het vlak van synergie weinig heeft toegevoegd, “blijkt de onderneming als grotere groep gemakkelijker in staat om grote deals te ondernemen. Op dat gebied zit er wel beweging in”.

    • Marcella Breedeveld