Brussel wil meer concurrentie diensten telecom

BRUSSEL, 1 SEPT. De Europese Commissie wil de EU-lidstaten door een richtlijn verplichten om kabel tv-maatschappijen ook telecommunicatie-diensten te laten verrichten. Een ontwerp-richtlijn circuleert al op de Brusselse kantoren.

Commissaris Karel van Miert, verantwoordelijk voor het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden binnen de Europese Unie, wil hiermee nationale monopolies op het gebied van de telecommunicatie verder openbreken. De Europese Commissie heeft gisteren een discussienota aangekondigd, en Van Miert verklaarde onlangs snel actie te willen ondernemen in de kwestie van de kabel-tv.

In de ontwerp-richtlijn, waarop het persbureau Reuter de hand wist te leggen, staat dat de huidige nationale regelingen voor kabel-tv netwerken te restrictief zijn, waardoor de technologische vooruitgang en investeringen in nieuwe dienstverlening waarbij tv-beelden en telecommunicatie worden gecombineerd, te zeer aan belemmering onderhevig zijn. In Brussel wordt verwacht dat de Europese Commissie deze maand nog een voorstel van Van Miert zal bespreken om zijn controversiële ontwerp-richtlijn te bespreken, die de commissie in staat zou stellen op dit terrein een regeling uit te vaardigen zonder de goedkeuring van nationale regeringen.

De Europese Ministerraad heeft al eerder ingestemd met een voorstel van Van Miert om per 1 januari 1995 alle telecom-diensten open te stellen voor vrije concurrentie, zij het met enige uitzonderingen. Maar tot dusver is nog geen datum afgesproken voor het beëindigen van nationale monopolies op het gebied van het beheer en exploitatie van de bestaande kabelnetwerken.

De ontwerp-richtlijn wil de lidstaten verplichten om exploitanten toe te staan alle diensten voor telecommunicatie aan te bieden. Het gaat daarbij om multi-mediadienstverlening, data-transmissie en telefoonverkeer voor bepaalde groepen abonnees. Ook zouden de regeringen er voor moeten zorgen dat telecommunicatie- en kabel-tv netwerken niet door dezelfde organisatie binnen één regio worden geëxploiteerd. Deze aanpak om de monopolies te doorbreken baseert commissaris Van Miert op artikel 90 van het Europees Verdrag, dat de Commissie het recht geeft op regelgeving voor openbare nutsbedrijven zonder de toestemming van de nationale regeringen. Exploitanten van netwerken in de meeste Westeuropese landen verschillen sterk van mening over de wenselijkheid van meer concurrentie op hun werkterrein.