'Westen is terughoudend'; Kozyrev dringt aan op beloning van Milosevic

SARAJEVO, 31 AUG. Rusland heeft bij monde van minister van buitenlandse zaken Kozyrev opnieuw de Westerse partners in de internationale contactgroep voor Bosnië gevraagd Servië te belonen voor de breuk met de Bosnische Serviërs. Kozyrev zinspeelde gisteren bovendien op de mogelijkheid, dat de landkaart van Bosnië, die deel uitmaakt van het vredesplan, alsnog wordt aangepast ten gunste van de Bosnische Serviërs.

In Berlijn klaagde Kozyrev dat de Westerse bondgenoten zich aarzelend en terughoudend opstellen jegens Joegoslavië (Servië en Montenegro), sinds dat land op 5 augustus brak met de Bosnische Serviërs en de grens met Bosnië sloot. Volgens Kozyrev wordt het Westerse beleid gekenmerkt door “bureaucratische inertie en een tekort aan flexibiliteit”.

De Russische minister zei verder dat de contactgroep wellicht de verdelingskaart van Bosnië, die het vorige maand de strijdende partijen heeft voorgelegd, nog kan wijzigen, nadat de Bosnische Serviërs eenmaal met het vredesplan van de contactgroep hebben ingestemd. Tot nu toe heeft de contactgroep gezegd dat over de landkaart, waarop 49 procent van het grondgebied van Bosnië aan de Serviërs en 51 procent aan de moslim-Kropatische federatie is toegewezen, niet verder kan worden onderhandeld. Voor de Serviërs is dat een van de redenen waarom ze het plan tot nu toe hebben afgewezen.

De opmerkingen van Kozyrev duiden opnieuw op meningsverschillen binnen de contactgroep. De Westerse partners van Rusland in de contactgroep hebben een wijziging van de landkaart steeds afgewezen. Bovendien willen ze van opheffing van sancties tegen Joegoslavië niets weten zolang Servië niet instemt met de legering van internationale waarnemers langs de grens met Bosnië. Zij moeten controleren of de grens tussen Servië en Bosnië inderdaad dicht zit.

Lord Owen, de EU-bemiddelaar in het vredesproces, riep gisteren de leden van de contactgroep op hun eenheid te bewaren, omdat alleen een gesloten front de Bosnische Serviërs kan dwingen het vredesplan te aanvaarden. “Als we onze zenuwen de baas blijven, ons krachtig opstellen en de cohesie in de contactgroep handhaven zullen de Bosnische Serviërs uiteindelijk erkennen dat ze met het vredesplan zullen moeten leven”, aldus Owen.

De Bosnische president, Alija Izetbegovic, heeft gisteren gezinspeeld een opheffing van het wapenembargo tegen de moslims niet langer noodzakelijk te vinden. Tot nu toe heeft de Bosnische regering steeds krachtig geijverd voor de opheffing van het wapenembargo, gezien de militaire superioriteit van de Bosnische Serviërs. De Amerikaanse regering wil het wapenembargo in oktober opheffen als de Bosnische Serviërs het vredesplan dan nog niet hebben aanvaard.

In een gesprek met het Bosnische blad Oslobodjenje zei Izetbegovic gisteren dat de moslims nog steeds zware wapens nodig hebben om de Serviërs te verslaan, maar dat een opheffing van het wapenembargo “duidelijk een hele reeks andere problemen schept”. Hij ging niet nader op die problemen in, maar doelde zonder twijfel op de aftocht - voor, tijdens of na de opheffing van het embargo - van de VN-vredesmacht UNPROFOR en de verwachting, dat de Serviërs in dat geval VN-personeel zullen gijzelen, moslim-enclaves zullen aanvallen en de beschieting van Sarajevo zullen hervatten. In Bosnische regeringskringen wordt al enige tijd gezegd dat de moslims zich door wapensmokkel aanzienlijk hebben versterkt en in staat zijn militair in het offensief te gaan. (Reuter, AP, AFP)