Akkoord VS en China voor uitbreiding van handel

PEKING, 30 AUG. China en de Verenigde Staten hebben gisteren in Peking een kaderovereenkomst gesloten die moet leiden tot uitbreiding van de onderlinge handel. Tegelijkertijd heeft de Chinese regering de VS echter gedreigd met importquota voor Amerikaanse produkten als de VS niet voor september maatregelen nemen om de handelsbeperkingen voor de Chinese textielindustrie te versoepelen.

China wil bovendien dat de VS haar bezwaren laat varen tegen toetreding van China tot de nieuwe wereldhandelsorganisatie WTO. De Amerikaanse minister van handel, Ron Brown, die deze week aan een zevendaags bezoek aan China begon, ontkende gisteren dat de VS opzettelijk de herintreding van China tegenhouden. Wel liet hij opnieuw weten dat China nog niet aan de eisen voor lidmaatschap voldoet, onder andere omdat de Chinese overheid weigert vergaande afspraken te maken over intellectuele eigendom en over het opheffen van discrimerende maatregelen voor buitenlandse ondernemingen. De Chinese minister van handel, Wu Yi, liet gisteren weten dat de regering mede over deze onderwerpen binnenkort nieuwe voorstellen zal doen.

Het bezoek van Brown volgt op het drie maanden geleden door president Clinton genomen besluit om de handel met China niet langer te koppelen aan de mate waarin dat land de mensenrechten respecteert. Op grond van dat besluit behoudt China voor onbepaalde tijd de status van meest begunstigde handelspartner en kan het land profiteren van lage invoerrechten. De in het verleden gevolgde Amerikaanse politiek om ieder jaar te bekijken of China nog in aanmerking kwam voor handelsvoordelen, veroorzaakte voor het Amerikaanse bedrijfsleven te veel onzekerheid in de handelsbetrekkingen.

De gisteren ondertekende overeenkomst is vooral gericht op nauwere samenwerking in de sectoren chemie, elektriciteitsproduktie, telecommunicatie, elektronica, luchtvaart en dienstverlening. Ook werden enkele contracten ondertekend. Het grootste betreft de modernisering van een elektrische centrale in China door het Amerikaanse concern Westinghouse. Daarmee is 140 miljoen dollar gemoeid. (Reuter)