Schadeverzekering blijft verliesgevend; Winst Aegon stijgt eerste half jaar met 10,8 procent

ROTTERDAM, 27 AUG. De verzekeringsmaatschappij Aegon heeft in het eerste halfjaar van 1994 een winstgroei geboekt van 10,8 procent.

Dit heeft Aegon gisteren bekendgemaakt. De netto winst over het eerste halfjaar bedroeg ruim 550 miljoen gulden.

De winstgroei is met name te danken aan de levensverzekeringsactiviteiten. Daarin nam het resultaat voor belastingen toe van 426 miljoen gulden tot 478 miljoen gulden.

Vooral door de consolidatie van het vorig jaar ingelijfde Scottish Equitable nam het premie-inkomen toe van 2,9 miljard gulden tot 5,4 miljard gulden. Autonoom groeide het premie-inkomen met 8,5 procent, met name onder invloed van de buitenlandse activiteiten. Ook de resultaten van de FGH Bank verbeterden sterk, mede door de deconsolidatie van Realty Credit Corporation eind vorig jaar, en door de verbeterde rentemarge.

De winstontwikkeling bij het ziekte- en ongevallenbedrijf stagneerde op 66 miljoen gulden, terwijl het premie-inkomen licht afnam tot ruim 1,12 miljard gulden. Het schadebedrijf van Aegon maakt nog steeds verlies, hoewel dat licht terugliep van 10 miljoen gulden negatief tot 8 miljoen gulden negatief, bij een vrijwel gelijk premie-inkomen van 1,13 miljard gulden.

De totale omzet van Aegon, inclusief de opbrengst van de beleggingen, steeg met 5,5 procent van 8,88 miljard gulden tot 9,36 miljard gulden. Polishouders voor wier rekening door Aegon wordt belegd, moesten in het eerste halfjaar een forse tegenvaller incasseren. Aegon maakte voor hen een verlies van ruim 1,6 miljard gulden, dat overigens overwegend boekhoudkundig is, en niet gerealiseerd.

Per aandeel steeg de winst van Aegon met 9,2 procent tot 5,36 gulden. Het concern verwacht voor geheel 1994 een 'duidelijke' toename van de operationele winst, zowel absoluut als per aandeel.

Het aandeel Aegon reageerde gisteren positief op de cijfers. Het aandeel sloot gistermiddag 2,80 gulden hoger op 104,60 gulden.