Afscheid van de premier

Een paar achteloze zinnetjes in de krant, enig audio-visueel gegniffel, een zure cartoon - het afscheid van degene die twaalf jaar onze minister-president was, had niet armetieriger gekund. Nogal gênant voor de Nederlanders wier belangen door Lubbers toegewijd en fatsoenlijk zijn behartigd.

De totale afwezigheid van ook maar de geringste uiting van dankbaarheid zal wellicht minder een gemis zijn voor Lubbers dan voor onze samenleving zelf. Het ontbreekt tegenwoordig niet aan aandacht voor zinvolle afscheidsrituelen. Dat is prachtig, maar afscheid is een veelvormig verschijnsel dat niet beperkt blijft tot het laatste vaarwel, nog eenzijdig ook, op kerkhof of crematorium.Kan de nieuwe regering geen openbare afscheidsreceptie organiseren, waarop we bijvoorbeeld nog eens zeggen hoe jammer het is voor Europa dat Delors niet door Lubbers is opgevolgd?