Winstherstel bij KNP BT overtreft verwachtingen

AMSTERDAM, 26 AUG. De winst van het concern KNP BT (papier, kantoorartikelen en grafische systemen) is het afgelopen halfjaar flink hersteld. De eerste zes maanden van dit jaar kwam de winst uit op 124 miljoen gulden tegen een verlies van 16 miljoen in de eerste helft van 1993.

De halfjaarwinst van KNP BT (27.800 werknemers), die eergisteren werd bekendgemaakt, is hoger uitgevallen dan verwacht. Beleggingsanalisten hadden vooraf een halfjaarwinst van 95 miljoen tot 111 miljoen gulden voorspeld.

De winstgroei was voornamelijk te danken aan toegenomen verkopen, waardoor de omzet - de overnemingen niet meegerekend - met 6 procent steeg tot 6,3 miljard gulden. De groothandel kon daardoor een groter volume afzetten, terwijl van de papiermachines de capaciteit weer grotendeels kon worden benut. De sanering waarvoor vorig jaar 320 miljoen gulden werd uitgetrokken, heeft een kostenbesparing opgeleverd van 2 procent. “Bij elkaar een positieve wig van zo'n 7 procent”, concludeerde bestuursvoorzitter R. van Oordt gisteren.

Van een structureel hogere winstmarge is nog geen sprake doordat de prijzen van het papier weliswaar iets zijn gestegen, maar nog altijd onder het niveau van halverwege 1993 liggen. Daardoor kunnen de fors toegenomen grondstofprijzen nog niet volledig worden doorberekend in de prijs van het eindprodukt. Om die reden was Van Oordt gisteren zeer terughoudend over de te verwachten winst voor de rest van 1994: “Verdere stijgingen kunnen leiden tot een tijdelijke druk op de marges.”

Van Oordt sprak de vrees uit dat het herstel van de winst de bereidwilligheid van het personeel om offers te brengen voor de reorganisatie mogelijk verkleint. “Het lopende kostenbesparingsprogramma is met zeer veel verve door het personeel doorgezet. Nu kan dit met de huidige resultaten tot spanningen leiden. Ik hoop dat de rede zal zegevieren.”

Het afgelopen jaar werd een groot aantal ondernemingen verkocht, werden de papierfabrieken van KNP volledig samengevoegd met die van Leykam-Mürztaler in Oostenrijk en werden de kartonfabrieken in het noorden van het land samengevoegd. Bij elkaar verdwenen sinds juni 1993 ongeveer 1700 banen door de reorganisatie. Van Oordt weigerde echter aan te geven hoeveel banen de komende tijd nog verdwijnen.

KNP Leykam, waarin KNP BT direct en indirect een belang heeft van ruim 90 procent, maakte vanmorgen bekend uit de verliezen te zijn gekomen. De winst over de eerste zes maanden, die is geconsolideerd in de cijfers van KNP BT, bedroeg 1 miljoen gulden. Vorig jaar was het verlies nog 39 miljoen gulden.

BT Office Products is in fusiebesprekingen met Ivan Allen, een distributeur van kantoorartikelen in het zuiden van de Verenigde Staten met een omzet van ruim 50 miljoen dollar. De kantoorartikelendivisie van KNP BT heeft de afgelopen maanden veel overnemingen gedaan, vooral in de VS, en heeft aan het einde van het jaar naar verwachting eem omzet van 1,7 miljard gulden en 4100 werknemers. Om de expansie van de kantoorartikelen te betalen onderzoekt KNP BT financieringsmogelijkheden in de VS, waarover voor het eind van het jaar duidelijkheid moet komen. Vorige maand werd al bekend dat KNP BT kijkt of het mogelijk is om voor een deel van de produktgroep een beursnotering in New York aan te vragen.

Dit bericht stond gisteren verminkt in de krant en is daarom vandaag opnieuw geplaatst