Protest Sami tegen jachtwet

STOCKHOLM, 25 AUG. Leden van het Sami-volk, beter bekend als Lappen, hebben vanmorgen in het noorden van Zweden wegblokkades opgezet uit protest tegen een nieuwe wet op de jacht in hun gebied. Zij vrezen dat die ertoe zal leiden dat hun gebied zal worden overspoeld door toeristen. De wet, die vandaag van kracht is geworden, maakt het voor iedereen mogelijk om in een gebied het recht te verwerven voor de jacht op klein wild. “Dit is een complete beslaglegging op de jachtrechten van het Sami-volk”, aldus actieleider Lennart Pittja. “Ik vind dat de Zweedse regering de Sami beter dient te behandelen en de rechten van de Sami op hun land en op hun eigen cultuur moet erkennen.” De Sami zijn verder van mening dat hun rendierteelt bedreigd wordt door de bouw van waterkrachtcentrales en bosbouw.

De Zweedse politie heeft inmiddels een einde aan de wegblokkades gemaakt. Maar de Lappen hebben aangekondigd nieuwe wegversperringen te zullen opzetten en eventueel hun toevlucht te zullen nemen tot andere vormen van protest. Het Sami-volk in het noorden van Zweden telt 20.000 leden en spreekt een taal die verwant is aan het Fins. Ze hebben een beperkte vorm van zelfbestuur in de provincie Samiland of Lapland. In Noorwegen, Finland en Rusland wonen nog 20.000 Lappen. (Reuter, AP)