IPS staakt nieuwsdienst Derde wereld

AMSTERDAM, 25 AUG. Het commerciële Derde-wereldpersbureau IPS-Nederland houdt op te bestaan als nieuwsdienst. Uit financiële overwegingen is de organisatie genoodzaakt verder te gaan als een service-dienst die informatie levert aan maatschappelijke organisaties als de Novib en Amnesty International. Dit zegt C. Hamelink, voorzitter van de raad van commissarissen van de afdeling Nederland van Inter Press Service (IPS).

IPS-Nederland heeft volgens Hamelink “tien jaar tegen de klippen op” geprobeerd het bedrijf te runnen met inkomsten uit de media-markt. “Nu moeten we constateren dat dit niet is gelukt.” Het ideaal van een commercieel persbureau dat nieuws uit de Derde wereld levert als aanvulling op de “eenzijdige berichtgeving” van bestaande persbureaus, bleek niet haalbaar. Volgens Hamelink is ruim tweederde van de inkomsten van IPS afkomstig uit subsidies. “Dus is het weinig zinvol op de oude voet verder te gaan.”

IPS-Nederland is een van de landelijke kantoren van het wereldwijde agentschap IPS waarvan de directie in Rome is gevestigd. De Nederlandse vestiging verkeert al geruimte tijd in financiële problemen. Bovendien heeft de inmiddels ontslagen directeur P. de Haan de begroting van 1993 met een miljoen gulden overschreden, eenvijfde van het totale budget. “Dat is moeilijk weg te werken”, aldus directrice van IPS-Europa A. van der Pol-Bouriaily. De Novib, een van de grootste sponsors van IPS, heeft het persbureau laten weten dat ze de subsidie intrekt als daar in de toekomst geen “commerciële dienstverlening” tegenover staat.

Vanaf dit jaar nog zal IPS zich gaan richten op achtergrondverhalen voor instellingen als Greenpeace, Amnesty en andere ontwikkelingsorganisaties. Volgens Hamelink zal nog steeds nieuws worden geleverd aan de huidige media-klanten, ongeveer een tiental regionale dagbladen, maar is dat wel een aflopende zaak. Op dit moment bestudeert IPS-Nederland de vestigingen in Noorwegen en Zweden die ook als een soort service-verlenende organisatie werken.

Volgens Hamelink is IPS-Nederland altijd “een buitenbeentje” geweest. Door het “fabelachtige vermogen geld binnen te halen” van de toenmalige directeur IPS-Nederland B. Poelmann, initiator van de Nationale Postcode Loterij, kon de IPS-Nederland naar Amsterdam verhuizen. De behuizing in een groot kantoor aan de rand van het Vondelpark viel volgens Hamelink niet in goede aarde bij de directie in Rome. Bovendien had 'Amsterdam' andere journalistieke opvattingen als 'Rome'. De redactie in Amsterdam heeft altijd een professioneel persbureau willen zijn, terwijl het accent in Rome meer op ontwikkelingshulp lag.

Hoofdredacteur van IPS-Nederland R. Holtkamp, op dit moment de enige full-time redacteur, is nog niet op de hoogte van de gewijzigde koers. Holtkamp verkeert in de veronderstelling dat zijn persbureau informatie aan maatschappelijke organisties gaat verstrekken met als doel “het financieel gezond maken van de nieuwspoot”. Hoewel hoofdredacteur Holtkamp zich niet kan voorstellen dat de nieuwsdienst verdwijnt, moet ook hij erkennen dat “Derde-wereldverhalen niet meer verkopen”. Nederland is volgens hem “ontwikkelingsmoe” en bovendien heeft de nieuwsstroom over de ineenstorting van het Oostblok de berichtgeving over de Derde wereld verdrongen. Verder gaat het nieuwsbureau volgens de hoofdredacteur nog steeds ten onrechte gebukt onder het stigma van “een groepje welzijnswerkers dat af en toe ook een pen vasthoudt”.

Volgens Holtkamp berust de mededeling van Hamelink over het opheffen van de nieuwsdienst op “een interpretatieverschil”. Maar volgens Hamelink is na tien jaar IPS-Nederland slechts één conclusie mogelijk. Hamelink: “Er bestaat geen markt voor verhalen uit de Derde wereld.” IPS-Nederland zal waarschijnlijk september dit jaar nog veranderen van een BV in een stichting.