'Cultuur' bij onderwijs door volksgezondheid

DEN HAAG, 25 AUG. Het beleidsonderdeel Cultuur verhuist van het voormalige ministerie van WVC in Rijswijk naar het ministerie van onderwijs en wetenschappen, omdat Volksgezondheid in het nieuwe kabinet weer een minister in plaats van een staatssecretaris heeft gekregen.

Dit hield staatssecretaris Nuis (onderwijs, cultuur en wetenschappen) gisteren op het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport voor aan de ongeveer tweehonderd Cultuur-ambtenaren die daar werken. Zij vallen sinds maandag onder zijn verantwoordelijkheid. Nuis wees erop dat VVD-partijleider Bolkestein de discussie over het ministerschap voor volksgezondheid en de verhuizing van Cultuur tijdens de kabinetsformatie had aangezwengeld. Dat leidde uiteindelijk tot de herindeling op beide departementen en daarmee een terugkeer naar de situatie van voor 1965, het jaar waarin Onderwijs, Kunst en Wetenschappen Cultuur verloor aan het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.

De suggestie dat Nuis, tot vorige week Tweede-Kamerlid van D66, uitsluitend staatssecretaris op Onderwijs wilde worden op voorwaarde dat hij Cultuur erbij zou krijgen, wordt zowel binnen zijn partij als op zijn ministerie als zeer onwaarschijnlijk van de hand gewezen. “Alsof een kandidaat-staatssecretaris bepaalt hoe de departementale herindeling plaatsheeft. De discussie over de herindeling van departementen en de vraag of er nu niet een minister van volksgezondheid moest komen speelden al veel langer”, aldus een woordvoerder van D66.