Berggorilla's in Rwanda lijken burgeroorlog te overleven

De burgeroorlog in Rwanda heeft ook ernstige ecologische gevolgen. Voor berggorilla's lijken die vooralsnog minder ingrijpend dan enige tijd werd gevreesd. Berggorilla's leven in het gezamenlijke grensgebied van Rwanda, Zaïre en Uganda. Voor de burgeroorlog in Rwanda bedroeg hun aantal naar schatting zeshonderd, waarvan 320 in de Virunga-bergen van Noord-Rwanda.

Naast bestrijding van stroperij, is toerisme een belangrijk onderdeel van de bescherming van de berggorilla's in het Parc National des Volcans. Verschillende gorilla-groepen zijn gewend aan de nabijheid van mensen, zodat toeristen ze onder nauwgezette begeleiding kunnen gadeslaan. Dit bezorgt Rwanda inkomsten, en de zachtaardige mensapen een verhoogde status.

In april van dit jaar zagen parkwachters en natuurbeschermers zich gedwongen te vertrekken. Daarmee verdween ieder toezicht op de gang van zaken rond het park. Dit leidde tot misverstanden. De massale verplaatsing van vluchtende Rwandezen zou tot grote onrust onder de dieren geleid hebben. Daarnaast zouden beschietingen en granaatvuur onder verschillende groepen berggorilla's slachtoffers hebben gemaakt. De Rwandese populatie van berggorilla's zou zijn gedecimeerd. Die ernstige berichten blijken op zijn minst dubieus. José Kalpers, net teruggekeerd van veldonderzoek in het leefgebied van de berggorilla's: 'De driehonderd berggorilla's van de Virunga vulkanen lijken nog steeds te overleven op hun beboste eiland, omgeven door menselijke waanzin en wanhoop.

' Hij meldt dat de situatie aan de Zaïrese kant van het nationale park nog onder controle is, hoewel men daar vanaf de beboste hellingen uitkijkt over de grootste vluchtelingenkampen ter wereld. Wanneer de situatie rond de vluchtelingen-opvang niet verbetert, zal het natuurpark ernstig bedreigd worden met ontbossing, aldus Kalpers.