Investeren in talent

Nog sneller dan in het verleden heeft de nieuwe coalitie ontdekt dat met 'onderwijs' valt te scoren. Opnieuw staat ons een ingrijpende hervorming van het wetenschappelijk onderwijs te wachten. Het angelsaksisch model schijnt nu (opnieuw) het ideaal te zijn. De opvallendste karaktertrek van het universitaire stelsel in de VS en het Verenigd Koninkrijk is echter de onveranderlijkheid. Is dat ook het nieuwe Nederlandse ideaal?

Succesvolle bachelors in het toekomstige Nederlandse onderwijsstelsel die tot een masters studie worden toegelaten mogen voor eigen rekening hun studie voortzetten. Is dat wat men noemt 'investeren in talent'?