CPB: ouderen verliezen meest aan koopkracht

DEN HAAG, 23 AUG. Alleenstaande AOW'ers met een aanvullend pensioen leveren de komende jaren de meeste koopkracht in als gevolg van de maatregelen die het kabinet-Kok zich heeft voorgenomen.

Dit blijkt uit de berekeningen van de effecten die het regeerakkoord volgens het Centraal Planbureau (CPB) heeft. Het CPB berekent het koopkrachtverlies voor een AOW'er met een aanvullend pensioen van 30.000 gulden op gemiddeld twee procent per jaar, dus gemeten over de volledige kabinetsperiode van vier jaar in totaal acht procent. AOW'ers met een aanvullend pensioen van 10.000 gulden leveren in totaal één procent aan koopkracht in; de alleenstaande 65-plusser die alleen AOW heeft, gaat er in vier jaar twee procent op achteruit.

Alleen de werknemers met een modaal inkomen en degenen die driemaal zoveel verdienen, blijven in koopkracht gelijk. Ambtenaren leveren vijf tot zeven procent in en bijstandsontvangers vier procent.

Of deze koopkrachteffecten zich ook daadwerkelijk voordoen, staat nog allerminst vast. Het kabinet veronderstelt in zijn plannen dat de lonen de komende jaren nauwelijks zullen stijgen. Het heeft het voornemen de uitkeringen daaraan volgend jaar niet en met ingang van 1996 voor ongeveer de helft te koppelen. Ook gaat het kabinet er veiligheidshalve vanuit dat de economische groei zeer bescheiden zal zijn.

Het CPB heeft bovendien niet de gevolgen berekend van maatregelen die alleen voor 'nieuwe gevallen' of voor specifieke groepen gelden of waarvan de gevolgen niet geheel duidelijk zijn, terwijl ze wel van grote invloed op iemands inkomen kunnen zijn, zoals de bezuinigingen op individuele huursubsidie en studiefinanciering.

Volgens de CPB-berekeningen zorgt het voorgenomen kabinetsbeleid voor 114.000 à 168.000 extra banen. Dit aantal komt dus bij de 230.000 nieuwe banen die al voor de periode tot 1998 waren voorzien. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt met 65.000 à 83.000 ten opzichte van eerdere prognoses, toen er voor 1998 815.000 mensen met een werkloosheidsuitkering werden verwacht.