Kritiek VVD'er op benoeming Van Aartsen

DEN HAAG, 22 AUG. De benoeming van de in landbouwkringen volslagen onbekende J. van Aartsen tot minister van landbouw stuit bij het Tweede-Kamerlid P. Blauw (VVD) op onbegrip.

Blauw verwijt VVD-partijleider Bolkestein dat hij tijdens de formatie onvoldoende de belangen van de land- en tuinbouw voor ogen heeft gehad.

Blauw is landbouwwoordvoerder van de VVD-fractie en voorzitter van de vaste Kamercommissie voor landbouw. Hij is zelf niet gepolst voor het ministerschap, maar dat staat naar eigen zeggen los van zijn kritiek.

“Ik kan er met de beste wil van de wereld niet bij dat er honderd dagen lang is gepraat over de samenleving voor de komende vier jaar en dat daarbij het woordje landbouw niet over de lippen is gekomen”, aldus Blauw. De geringe aandacht die zijn eigen partij aan de dag heeft gelegd voor de land- en tuinbouw noemt hij “een punt van zorg en een misser”. Blauw is bang dat de VVD met de keuze voor Van Aartsen, secretaris-generaal op Binnenlandse Zaken, het vertrouwen van veel boeren in de partij op het spel heeft gezet. “Ik ben bezorgd dat de boerenachterban van de VVD moeite heeft dit te begrijpen.” De landbouworganisaties reageren sceptisch op de benoeming van Van Aartsen.

Blauw omschrijft Van Aartsen als een hardwerkend ambtenaar en geeft hem het voordeel van de twijfel. Hij beschouwt het echter wel als een handicap dat hij de sector niet kent, in tegenstelling tot oud-minister van VROM Winsemius en Landbouwschap-voorzitter Varekamp, die beiden voor de functie bedankten. “Als je het VVD-smaldeel in het nieuwe kabinet bekijkt, dan zie je allemaal zwaargewichten. Van Aartsen is de enige die echt van toeten noch blazen weet. Dat is geen kritiek, ik signaleer slechts.”

Volgens Blauw is de land- en tuinbouw tijdens de formatie gezien “als het vuiltje van de Nederlandse samenleving”. Hij noemt dat 'onheus', gezien het feit dat de sector uit 500.000 arbeidsplaatsen bestaat en een kwart van de export voor rekening neemt. “Mijn fractievoorzitter had daar oog voor moeten hebben.”