Fondsen verzetten zich tegen nieuwe bezuinigingen

AMSTERDAM,20 AUG. Zes fondsen in de kunstwereld hebben gisteren van demissionair minister Ritzen een 'vooraankondiging bezuinigingen' ontvangen. De zes dienen, tenzij een nieuw kabinet van deze bezuinigingsmaatregelen afziet, vanaf 1995 structureel tien miljoen inleveren. In een brief aan de minister vragen de betrokken fondsen de minister om overleg op korte termijn. Het gaat om het Fonds voor de podiumkunsten, het Fonds voor Beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, de Mondriaan Stichting, het Fonds voor de letteren, het Nederlands literair produktie en vertalingenfonds, het Fonds voor de scheppende toonkunst en de Stichting lezen. Maandagmiddag zullen de voorzitters en directies van de fondsen in Amsterdam gezamenlijk een strategie tegen de bezuinigingen vaststellen.

Een voorbeeld van de kortingen is die op het budget van de Stichting Lezen. Volgens het bestuur zal er fors moeten worden gekort op het leesbevorderingsbudget, terwijl op aandrang van hetzelfde ministerie van WVC de Stichting Lezen nog eerder dit jaar werd omgevormd tot een Landelijk Platform Leesbevordering. Een half jaar later dreigen forse kortingen op het budget. Het bestuur ziet hier een schril contrast met het ministeriële Kunstenplan 1993-1996. De nieuwe korting komt boven op een verplichtingenstop van 1,8 miljoen gulden voor 1994.