EU vergoedt schade van Hoogovens

IJMUIDEN, 19 AUG. Staal- en aluminiumfabrikant Hoogovens heeft van de Europese Commissie 25 miljoen gulden ontvangen als schadevergoeding voor onbillijk toegewezen leveringsquota in de jaren 1986 tot en met 1988. Dat heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt.

Hoogovens heeft in genoemde jaren de toegemeten quota bewust overschreden, omdat het concern vond dat de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, de onderneming onvoldoende leveringsrechten had toegewezen.

Al in 1986 spande Hoogovens bij het Europese Hof daartoe een procedure aan tegen de Europese Commissie. Volgens Hoogovens baseerde de Commissie de leveringsrechten van het Nederlandse concern op historische cijfers die terug gingen tot in de jaren zeventig. Hoogovens was van mening dat die cijfers geen recht deden aan de veranderde situatie op de staalmarkt. Het concern vond haar aandeel op de Europese staalmarkt onaanvaardbaar laag vergeleken met dat van concurrenten.

Het Europese Hof stelde Hoogovens in het gelijk en oordeelde bovendien dat het onjuist toewijzen van leveringsquota de onderneming schade heeft toegebracht. De nu overeengekomen vergoeding van 25 miljoen gulden betreft een schikking. Hoewel de geleden schade volgens Hoogovens hoger lag, is de zaak hiermee voor de onderneming afgedaan.