Aardig

'Lief' is waarschijnlijk het meest gebruikte adjectief in overlijdensannonces. Vaak ook komen we 'zorgzaam' tegen, een woord dat dienst kan doen als de overledene niet specifiek lief was. Om deze problematiek te ontwijken, kan je ook terugvallen op 'geliefd', 'dierbaar' of 'onvergetelijk'. De laatste jaren is de betiteling 'fijn' sterk aan het opkomen.

Maar wat ik mis, is de kenschetsing 'aardig'. Die ben ik in overlijdensannonces nog niet één keer tegengekomen. Vindt men het te weinig zeggend? Maar dan moet men wel weten dat het aantal echt aardige mensen in de minderheid is. Er komt heel wat bij kijken, wil men aardig zijn.

Mijn broer en ik hebben onze grootmoeder toen ze al 85 was - ze is 97 geworden - eens gevraagd naar een definitie van het begrip aardig. Zonder één moment te aarzelen kwam het antwoord: nou, vriendelijk, belangstellend, hulpvaardig.

We hebben er nog vaak over nagepraat. Het was verbluffend, het was feilloos. Ga maar na. Als een van deze drie dingen ontbreekt, kan men nog zo verdienstelijk zijn, zorgzaam bijvoorbeeld, of gezellig, of briljant, aardig is men niet.

Nu nog iets anders: een aardig iemand hoeft natuurlijk nog niet volmaakt te zijn, maar volmaakte mensen zijn wel aardig. Mijn broer en ik, alweer, hebben in een ver verleden een 'club van volmaakten' samengesteld van mensen uit onze omgeving op wie werkelijk niets viel aan te merken. Daar hoorde een tamelijk aristocratische tante bij, van wie we altijd zeiden dat ze 'boven onze stand' leefde, maar ook een fantastisch goede werkster. De leden - merendeels vrouwen - waren op de vingers van één hand te tellen. Ze wisten niet dat ze lid waren van deze club.

Soms moesten we overgaan tot royement, en ook daarvan bleven de belanghebbenden onkundig. Zo hebben we de aristocratische tante uit de club gezet toen we haar erop betrapten dat ze de bladzijden van een boek likte alvorens ze om te slaan. Een halszaak was het niet, maar volmaakt kun je dan niet meer worden genoemd.

Onlangs zag ik op het televisiejournaal tot mijn verbazing dat ook EU-commissaris Van den Broek zich dit aanwensel - want dat is het - had eigen gemaakt. Geroyeerd hoefde hij niet te worden, want hij was al geen lid.