Het paarse gevoel

In de serie 'Het paarse gevoel' verscheen in NRC Handelsblad een interview van Kees Versteegh met mij. De datering ervan, 'Leiden, 11 augustus', is misleidend. Het interview vond meer dan zeven weken daarvoor, op 22 juni, plaats. Zo blijft voor de lezer verborgen dat de opmerkingen in het kader van de eerste paarse poging tot coalitievorming zijn gemaakt. De tweede poging, die is ontstaan uit een zwaan-kleef-aan bij een programmatisch-rekenkundige exercitie, heeft een ander karakter. In die context krijgen mijn woorden van juni, alsmede mijn 'zwijgen' over voornemens die thans aan de orde zijn, voor de lezer hun betekenis.