Hanson ziet winst met 26 pct oplopen

De winst voor belasting van het Britse conglomeraat Hanson is in het derde kwartaal van het op 1 oktober begonnen boekjaar 1993/1994 gestegen van 256 miljoen pond tot 282 miljoen pond (761 miljoen gulden). De omzet groeide van 2,3 miljard pond tot 2,77 miljard pond (7,47 miljard gulden).

Over de eerste negen maanden van het jaar steeg de winst van 763 miljoen pond tot 965 miljoen pond (2,6 miljard gulden) en nam de omzet toe van 7,1 miljard pond tot 8,41 miljard pond (22,7 miljard gulden). Dit resultaat werd vooral beïnvloed door de goede gang van zaken bij de in september vorig jaar overgenomen Amerikaanse chemie-onderneming Quantum Chemical Corporation.