Onderzoek discriminatie Haags korps

DEN HAAG, 16 AUG. De hoofdcommissaris van de politie Haaglanden, J.L. Brand, stelt een onderzoek in naar klachten van Marokkaanse jongeren over ongeoorloofd politie-optreden. Het onderzoek zal binnen dertig dagen worden afgerond. Dan zal worden besloten of de reguliere klachtenprocedure bij de politie zal worden gevolgd of dat Justitie gevraagd wordt een onderzoek in te stellen. Een eerder verzoek van GroenLinks om een onafhankelijk onderzoek, vorige maand, is door het Haagse college van B en W afgewezen.

Het onderzoek volgt op de publikatie door de fractie van GroenLinks in de Haagse gemeenteraad van een zogeheten klachtenboek waarin 26 klachten zijn verzameld van zestien jongeren in de periode mei/juli vorig jaar. De klachten gaan onder andere over mishandeling in een politiecel, discriminerend optreden, onterechte aanhoudingen en het opmaken en onder dwang laten tekenen van valse verklaringen.

“Vele politiesurveillanten vertoonden escalerend gedrag”, schrijft GroenLinks in het klachtenboek. Belangrijkste incident was een aanhouding op 9 mei 1994 van twee Marokkaanse jongeren die uitliep op een vechtpartij. Op het politiebureau zou de klager achterover zijn geslagen door een vuistslag van een agent. De klager verklaart: “Ik werd zo razend dat ik hem toen een trap gaf en begon te schreeuwen.” De agent zou met ongeveer twaalf collega's zijn teruggekeerd. “Ze hebben mij toen met z'n allen geschopt en geslagen, totdat ik bloedend en bewusteloos op de grond lag.”