Weer Japanse minister weg na opmerking over de oorlog

TOKIO, 15 AUG. Opnieuw heeft een Japanse minister omstreden uitlatingen over de oorlog moeten bekopen met ontslag. Het gebeurde aan de vooravond van de officiële jaarlijkse dodenherdenking, die vandaag in Tokio plaatshad in aanwezigheid van de keizer en de keizerin. Premier Tomiichi Murayama betoonde op deze 49ste herdenking van de Japanse nederlaag zijn berouw over de “agressieve oorlogsdaden” van Japan.

Shin Sakurai, minister van milieu namens de Liberaal-Democratische Partij (LDP), had vrijdag op een persconferentie gezegd dat Japan in de oorlog “geen agressieve bedoelingen” had gehad en dat Aziatische landen hun onafhankelijkheid aan Japan hadden te danken. Deze landen waren dan ook stukken beter af geweest dan landen in Afrika die hadden geleden onder het juk van het Westerse kolonialisme, bij voorbeeld op het gebied van onderwijs. Het regende daarop protesten, uit Zuid-Korea en China en binnenlands uit de socialistische partij, de coalitiegenoot van de LDP. Sakurai kon dit weekeinde zijn biezen pakken.

Nog geen vier maanden geleden was een minister uit het kabinet van premier Tsutomu Hata weggestuurd, nadat die had gezegd dat de Japanse massamoord op de inwoners van de Chinese stad Nanking een verzinsel was.

Net als in voorgaande jaren bezochten ook vandaag ministers het Yasukuni-heiligdom in Tokio, waar in de Japanse beleving 2,4 miljoen zielen rusten van Japanse militairen die sinds 1853 op het slagveld zijn omgekomen en sinds 1967 ook de zielen van militaristen uit de Tweede Wereldoorlog die door het Tribunaal van Tokio als oorlogsmisdadiger klasse A ter dood zijn veroordeeld, zoals generaal Hideki Tojo.

Omdat volgens de Japanse grondwet religie en staat zijn gescheiden, is zo'n bezoek een jaarlijks terugkerend evenement voor de media om te zien wie van de politici 'fout' zijn. Hoewel de ministers vandaag zeiden dat zij het heiligdom als privé-persoon bezochten, tekenden enkele van hen het bezoekersregister met vermelding van hun officiële functie. Onder de bewindslieden was minister Ryutaro Hashimoto van internationale handel en industrie, die tevens actief is in een organisatie van nabestaanden van gesneuvelde militairen.