Overtreders carpool krijgen geld niet terug

ROTTERDAM, 13 AUG. Automobilisten die alleen over de carpoolwisselstrook hebben gereden blijken niet strafbaar te zijn geweest, volgens het vonnis van de Amsterdamse rechter afgelopen woensdag. Overtreders die beboet zijn en hebben betaald krijgen hun geld echter niet terug.

Carpoolers komen niet als afzonderlijke categorie voor in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, en dus, zo concludeerde de rechter, kunnen ook geen aparte verkeersregels worden gemaakt voor die categorie. Hij ontsloeg daarom oud-minister van verkeer en waterstaat T. Westerterp van vervolging, omdat de daad waaraan hij zich schuldig had gemaakt - in zijn eentje in de auto over de strook rijden - geen strafbaar feit opleverde.

Westerterp is niet de enige die om die reden is bekeurd. Tot eind vorige week zijn er 256 processen verbaal opgemaakt, meldt Rijkswaterstaat. Donderdag werden nog twee automobilisten beboet. Aangezien er de eerste weken vele tientallen bonnen zijn geschreven, geeft dit aantal aan dat de politie de afgelopen maanden de zeker wel aanwezige zwartrijders redelijk met rust heeft gelaten.

Westerterp betaalde niet en liet zijn zaak voorkomen bij de rechter. Wie wèl heeft betaald, krijgt zijn geld niet terug. Claims zullen niet worden gehonoreerd, aldus de Amsterdamse persofficier van justitie P.C. Kortenhorst. Justitie is er namelijk nog steeds van overtuigd dat het gedrag wèl strafbaar is. Alleen om opportuniteitsredenen ziet men af van cassatie: als de carpoolstrook toch dicht is, heeft het niet veel zin meer om zo'n ingewikkelde procedure te gaan voeren, aldus Justitie.

Wie het op een rechtzaak liet aankomen, zoals Westerterp, is beter af. Justitie zal de vervolging niet doorzetten, eveneens om opportuniteitsredenen, licht Kortenhorst toe. Als die strook er niet meer ligt, heeft justitie er geen belang meer bij om de al dan niet illegale alleenrijders te vervolgen.