Twee meteorieten op Texel ingeslagen

TEXEL, 12 AUG. Op Texel zijn volgens een vuurtorenwachter twee meteorieten ingeslagen. Op het strand is een met roet en zwart gruis omgeven krater gevonden met een doorsnede van anderhalve meter. Het dak van het huis van de vuurtorenwachter zou door een meteoriet zijn doorboord met achterlating van een gat van tien centimeter. De dakbedekking zou brandsporen vertonen. Volgens F. Schreutelkamp van de werkgroep meteorieten van de stichting De Koepel, die vanmorgen met de vuurtorenwachter heeft gesproken, wijzen de omschrijvingen door de vuurtorenwachter inderdaad op meteorietinslagen. Gezien de omvang van de inslagen zou het daarbij gaan om meteorieten met een doorsnede van zo'n drie centimeter. Resten van de meteoriet konden vanmorgen wegens een hevige storm op Texel niet worden geborgen. Volgens Schreutelkamp kan hij aan gruisresten vaststellen of het inderdaad om een meteoriet gaat. Als dat het geval is, zijn die afkomstig van de komeet Swift Tuttle. De aarde trekt elk jaar in de eerste twee weken van augustus door de baan van deze komeet. Het steen- en ijzergruis dat door de komeet is achtergelaten veroorzaakt jaarlijks in augustus een 'regen' van meteoren. Vannacht was de 'regen' op zijn hoogepunt. Volgens de politie van de regio Noord-Holland-noord is het gat in het strand ontstaan toen de politie van Texel daar gisteren munitie opblies.