RECHTSORDE: Veiligheidsbeleid valt nu onder één minister

De veiligheid in de samenleving moet langs verschillende wegen worden verbeterd. Vrijwel alle onderdelen van de strafrechtsketen moeten worden versterkt. Aan de ene kant moet de veiligheid worden verbeterd door repressie; er komen meer politie-agenten die zichtbaar op straat opereren, terwijl ook het aantal toezichthouders, surveillanten en stadswachten aanzienlijk wordt uitgebreid.

Door een voorziene uitbreiding van de celcapaciteit en het aantal alternatieve straffen moet de basis worden gelegd voor een vermindering van het aantal heenzendingen van verdachten. Het openbaar ministerie zal worden gereorganiseerd met het rapport van de commissie-Donner als leidraad.

Preventie en hulpverlening zijn voor het kabinet even belangrijk als repressie. De samenwerking tussen politie, overheidsinstanties en particuliere organisaties moet de komende jaren worden verbeterd. Voor de “noodzakelijke afstemming van dit integrale veiligheidsbeleid” is één minister verantwoordelijk: de minister van binnenlandse zaken.

De bestrijding van de georganiseerde criminaliteit wordt landelijk gecoördineerd. Er komt een landelijk rechercheteam onder verantwoordelijkheid van de minister van justitie. Dit rechercheteam moet gaan samenwerken met de interregionale rechercheteams (IRT's) die op dit moment de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in handen hebben.

De “relatief succesvolle Nederlandse benadering” van de drugsproblematiek wordt voortgezet. Er komt een inventarisering van de mogelijkheden om internationaal en nationaal ervaringen uit te wisselen en nieuwe wegen te beproeven waar het de aanpak van de drugsproblematiek betreft. De bestrijding van de drugsoverlast krijgt van het kabinet extra aandacht.

Voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit wordt op korte termijn een concreet plan opgesteld. Preventie en vroege signalering krijgt systematische aandacht. Het maatschappelijk perspectief voor jongeren moet worden verbeterd door onder meer praktisch gericht beroepsonderwijs.