Pijnloos bevallen (2)

Net als in de VS kunnen vrouwen tijdens de weeën naar 'The Bold and the Beautiful' kijken of gewoon slapen om plotseling en pijnloos verrast te worden door de geboorte van hun kind. Het lijkt zo plausibel en gemakkelijk. Dat dachten ook de feministen in de VS, die in de jaren twintig van de medische wereld de pijnloze bevalling opeisten. Wat begon met keuzevrijheid werd allengs routine. En routinematige pijnbestrijding tijdens de bevalling zette in de VS de deur open naar totale medicalisering van een normale vrouwelijke levensverrichting.

Nu, zeventig jaar later, is er een krachtige tegenbeweging ontstaan. Vrouwen voelen zich geëxploiteerd en gemaltraiteerd door een medisch bestel waar geen enkele vrijheid meer bestaat. Behalve de pijn is hen namelijk ook eigenmachtigheid en zeggenschap over een zeer persoonlijke en wezenlijke vrouwelijke ervaring ontnomen. Hiermee is naar hun zeggen op een essentieel niveau de kwaliteit van hun leven onherstelbaar en blijvend aangetast: gevoelens van onzekerheid, vervreemding en gevoelloosheid worden in dit verband genoemd.

Pijnbestrijding bij een normale bevalling is een vorm van korte termijn-politiek, waarbij men zich geen rekenschap geeft van de negatieve implicaties op de lange termijn. Zo vergroot pijnbestrijding de kans op stoornissen tijdens de baring, met als gevolg meer ingrepen en kunstverlossingen en daardoor meer letsel bij de moeder en grotere kans op schade bij het kind. Uit onderzoek in de VS is inmiddels genoegzaam bekend dat routinematige pijnbestrijding een spiraal van ingrepen in gang zet. Onnodige ingrepen die niet het belang dienen van moeder en kind, ook al wil men soms graag anders doen geloven.

Het waterdichte - indien althans goed toegepast - en unieke Nederlandse systeem van screening garandeert dat elke vrouw op de veiligste plek bevalt. Als dat ook nog 'ns gezellig is, dan is dat mooi meegenomen.