Topman politievakbond gaf geld aan eigen club

ROTTERDAM, 10 AUG. M. Blijleven, oud-voorzitter van de Algemene Christelijke Politiebond, heeft buiten medeweten van zijn bestuur de Bergschenhoekse voetbalclub BVCB met ten minste drieduizend gulden aan bondsgeld gesponsord. Eind jaren tachtig was hij voorzitter van diezelfde voetbalclub. Volgens de huidige ACP-voorzitter P. Kruizinga waren de penningmeester en de boekhouder op de hoogte van de donaties, maar werden de overige bestuursleden er buiten gehouden.

H. Goudappel, secretaris van de voetbalclub, zegt dat Blijleven de afgelopen seizoenen, toen hij overigens niet meer in het clubbestuur zat, een etentje en sportweekenden voor de selectie van BVCB heeft bekostigd. “Hij zei altijd dat hij daar een potje voor had. Een tegenprestatie, zoals shirtreclame, hoefden we niet te leveren. Maar Blijleven is erg betrokken bij onze vereniging, zijn zoontje voetbalt hier ook. BIj het rad van avontuur, dat we zaterdag bij thuiswedstrijden houden, komt hij ook vaak met prijzen aanzetten, zoals ACP-pennen en ACP-sporttassen.”

Begin 1993 trad Blijleven af als voorzitter van de ACP, toen hij voor de CDA wethouder van financiën werd in Bergschenhoek. Zijn eigenmachtige sponsoractie kwam eind vorig jaar aan het licht, toen het hoofdbestuur van de ACP de financiën lieten controleren. De donatie was wel correct in de boeken van de ACP opgenomen.

Een vertrouwenscommissie van de ACP onderzocht de affaire, waarna het hoofdbestuur de handelswijze van Blijleven afkeurde. Verder hebben de eigenmachtige donaties nog geen consequenties gehad voor de positie van Blijleven binnen de ACP, zo zegt voorzitter P. Kruizinga. “Blijleven heeft een norm overschreden, dat is wel duidelijk. Zo eens in de twee jaar doet de ACP aan sponsoring, maar dan moet er wel een relatie zijn met de politie en moet er enig voordeel voor de ACP aan kleven. Dat was in dit geval in het geheel niet aan te tonen.”

Het bondsgeld is afkomstig van contributiegeld van leden en werkgeversbijdragen. De ACP beraadt zich nog over verdere stappen tegen de oud-voorzitter. De ex-voorzitter staat momenteel nog op de loonlijst van de ACP als bezoldigd bestuurslid, maar volgens Kruizinga is de ACP van plan hun aantal dit jaar van vijf tot drie te verminderen. De bond heeft het afgelopen jaar haar financiële reserves moeten uitputten voor het bijstaan van leden die bezwaar aantekenden tegen hun herplaatsing in het kader van de reorganisatie van de politie. Blijleven is wegens vakantie niet bereikbaar voor commentaar.