Kaatje (3)

Het echtpaar Van Veer bezoekt Kaatje bij de Sluis, een van de bekendste en duurste eetgelegenheden in Nederland. De heer Van Veer, voormalig directeur van een computerbedrijf, woont na pensionering op het Antilliaanse eiland Sint Maarten. Omdat naast zijn AOW waarschijnlijk alleen rente wordt uitgekeerd en hij mogelijk inteert op zijn vermogen kan hij, sinds het van kracht worden van de Wet Van Otterloo, in het ziekenfonds. De heer Van Veer heeft gelijk dat hij de idiote Nederlandse regelgeving naar zijn hand zet.

Het protest van de Landelijke Huisartsen Vereniging tegen de Wet Van Otterloo daarentegen is dubbelhartig. Pas nu men ogenschijnlijk rijke patiënten naar het ziekenfonds ziet overstappen ontdekt men de calculerende patiënt. Dat sinds jaar en dag het aantal ziekenfondspatiënten, die in de geest van de wet zich als particulier hadden moeten verzekeren, veel groter is, wordt om onduidelijke redenen verzwegen. Als mevrouw Van Veer voor de pensionering van haar man een part-time baantje had van een halve ochtend in de week, dan was zij al langere tijd in het ziekenfonds, ook zonder Van Otterloo.

Het is onjuist om protest aan te tekenen bij een wantoestand die zo oud is als het ziekenfonds zelf. Wie echt kwaad moeten worden zijn de Nederlanders die particulier verzekerd zijn en dat ook moeten blijven. De gezondheidszorg groeit te hard en wordt steeds duurder en de particuliere patiënt krijgt steeds minder terug voor zijn dure premie omdat de bijdrage van de ziekenfondsen op sommige terreinen ver achterblijft. De Van Veers echter kunnen het glas witte wijn heffen op Van Otterloo en de Nederlandse gezondheidszorg. Zou Van Otterloo employé zijn van Van Veer, dan zou hij na zo'n blunder misschien zelf wel in het ziekenfonds belanden.