FNV dringt aan op maatregelen voor meer werk

DEN HAAG, 9 AUG. De vakcentrale FNV wil dat een nieuw kabinet direct een commissie instelt die met maatregelen komt om de werkgelegenheid te bevorderen.

Deze zogeheten task force moet op korte termijn voorstellen doen waarmee de werkgevers en werknemers in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken kunnen maken over herverdeling van arbeid.

Dat zei FNV-voorzitter J. Stekelenburg gisteren na een vergadering van de negentien FNV-bonden. In een gisteren verstuurde brief aan formateur W. Kok en de onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 schrijft de FNV dat de overheid bij het proces van herverdeling van arbeid “een voorwaardescheppende en stimulerende rol” moet spelen.

“Wij voelen niets voor het voorstel van de FNV”, zegt C. van der Knaap, coördinator arbeidsvoorwaarden van de vakcentrale CNV. Ook de organisaties van werkgevers, VNO en NCW, wijzen het FNV-plan van de hand. “Het is het oude centralistische denken en geen geloof in eigen kunnen”, zegt een NCW-woordvoerder.

CNV, VNO en NCW verwijzen naar het akkoord dat eind vorig jaar is gesloten waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over loonmatiging en herverdeling van arbeid. “Maatwerk in de ondernemingen stond daarbij voorop en geen dictaat van bovenaf”, zegt S. Nieuwsma, plaatsvervangend-directeur sociale zaken bij het NCW. “De lijn die we toen hebben uitgezet is houdbaar tot het jaar 2000”, zegt Van der Knaap. Volgens VNO-secretaris J.W. van den Braak bestaat bij de vakcentrale FNV de “niet te stuiten behoefte” om documenten te produceren. “Laten we nu eerst oude afspraken nakomen”, aldus Van den Braak.

In het ontwerp-regeerakkoord schrijft formateur Kok dat er in de komende kabinetsperiode 350.000 nieuwe banen worden gecreëerd. De FNV constateert dat de plannen van PvdA, VVD en D66 de werkloosheid te weinig terugdringen. Volgens de FNV ontbreekt hierdoor het draagvlak voor loonmatiging. FNV-voorzitter Stekelenburg vreest dat vooral werknemers in winstgevende bedrijven bij de komende CAO-onderhandelingen hoge looneisen zullen stellen. “Als we er niet in slagen betere werkgelegenheidsafspraken te maken, is het risico groot dat er van de zeer gematigde loonstijging weinig terecht komt”, aldus de FNV-voorzitter.

De overheid moet herverdeling van arbeid stimuleren, bijvoorbeeld door premie- en belastingvoordelen. “Achterhaalde voorstellen die tien jaar geleden al ten grave zijn gedragen”, oordeelt het VNO.

De FNV hoopt dat het nieuwe kabinet na gesprekken met de vakcentrale het beleid aanpast. “Maar als al onze argumenten door een nieuw kabinet terzijde worden geschoven, dan komt er een moment dat je als vakbeweging je knopen gaat tellen”, aldus Stekelenburg.