Maatregel na spoedoverleg; Strenge aanpak van asielzoekers uit Oost-Europa

DEN HAAG, 4 AUG. Justitie gaat asielaanvragen door jongeren uit Oost-Europa versneld behandelen om te voorkomen dat zogenoemde asieltoeristen lange tijd gebruik kunnen maken van de Nederlandse opvangcentra.

Die afspraak is gisteren gemaakt tijdens spoedoverleg tussen de departementen van justitie en WVC, de opvangcentra en de vreemdelingendiensten. De behandelingsduur van de asielaanvragen van potentiële asieltoeristen zal worden teruggebracht tot enkele dagen. Daarnaast zal Justitie de verwijdering van deze asieltoeristen versnellen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) zijn de laatste weken geconfronteerd met asielaanvragen van jonge Oosteuropeanen. Een groot aantal van hen is echter uit op een goedkope vakantie in een Nederlands opvangcentrum. Volgens Justitie maken zij “evident misbruik van de asielprocedure”. De afgelopen twee weken verwerkte de COA ongeveer vijfhonderd jongeren uit landen in Oost-Europa, waardoor de opvangcentra overbezet zijn geraakt.

Het asieltoerisme is geen nieuw verschijnsel. De afgelopen twee jaar meldden zich ook al jonge Oosteuropeanen in de zomermaanden bij diverse opvangcentra in Nederland. Wel ging het om beduidend lagere aantallen dan nu. Zo verbleven in 1992 volgens Vluchtelingenwerk ongeveer 100 asieltoeristen in diverseopvangcentra. Ook toen werden volgens Justitie de Oosteuropeanen versneld uit de procedure gehaald. Het overgrote deel van de asieltoeristen vertrekt echter uit zichzelf als de zomer voorbij is.

Behalve de overbezetting zorgt een aantal van de asieltoeristen voor overlast, zowel binnen de opvangcentra als in de omgeving ervan. Dit verschijnsel doet zich volgens Justitie in het gehele land voor. Met de politie en de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de aanpak van winkeldiefstallen en overlast in en rondom de asielcentra. De betrokken instanties zijn bang dat het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers onder druk komt te staan door asieltoeristen die zich misdragen.

In normale gevallen duurt het ongeveer een maand voordat vreemdelingen die een asielverzoek indienen te horen krijgen of zij kans maken op de verblijfsstatus. Later dit jaar krijgt Justitie de mogelijkheid om die afweging binnen 24 uur te maken. Daarvoor moeten eerst de nieuwe aanmeldcentra in Zevenaar en Rijsbergen opengaan. Dat gebeurt vermoedelijk in oktober.