Spoedberaad over indammen stroom 'asieltoeristen'

DEN HAAG, 3 AUG. Justitie en WVC gaan onderzoeken hoe een einde kan worden gemaakt aan de toestroom van een nog onbekend aantal 'asieltoeristen' in de opvangcentra aan de Nederlandse grenzen.

Vanmorgen is daarover een spoedberaad begonnen tussen vertegenwoordigers van beide departementen, nadat vorige week de eerste signalen over het nieuwe fenomeen binnenkwamen bij het departement van justitie en de opvangcentra.

Volgens een woordvoerder van justitie hebben de laatste weken steeds meer jongeren uit landen in Oost-Europa een asielverzoek in Nederland ingediend met als enige doel een goedkope vakantie te kunnen vieren in een van de opvangcentra.

Medwerkers van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) proberen eerst te achterhalen welke omvang het oneigenlijke gebruik van de opvangcentra heeft aangenomen. De COA heeft aanwijzingen dat wekelijks ongeveer 250 tieners en twintigers uit landen als Roemenië en het vroegere Tsjechoslowakije een plek in een opvangcentrum weten te bemachtigen. Dat is een kwart van het totale aantal personen dat in Nederland asiel aanvraagd.

“Dat er iets moet gebeuren staat vast”, aldus de woordvoerder van het ministerie van justitie. “De opvangcapaciteit is veel te kostbaar. Wellicht kan de asielprocedure worden versneld door de inzet van meer personeel in de opvangcentra.” Volgens Justitie gaan veel van de jonge Oosteuropeanen weer weg voordat de asielprocedure goed en wel op gang is gekomen.

Minister Kosto (justitie) heeft de opening van twee nieuwe aanmeldcentra, in Rijsbergen en Zevenaar, gepland voor oktober. In die centra kan binnen 24 uur worden bepaald of een asielzoeker een kans maakt te worden erkend als vluchteling. Op dit moment kan die termijn oplopen tot vier weken. De meeste Oosteuropese jongeren over wie het spoedberaad vandaag wordt gehouden zouden volgens Justitie voor die tijd al verdwenen zijn.