PvdA-fractie is bereid af te zien van koppeling

DEN HAAG, 3 AUG. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is bereid de sociale uitkeringen volgend jaar niet mee te laten stijgen met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven.

Daar moet tegenover staan dat in 1995 nog niet wordt ingegrepen in de hoogte en duur van de uitkeringen. Dat blijkt uit verklaringen van PvdA-Kamerleden. Formateur Kok ging in zijn concept-regeerprogramma van vorige week nog uit van een halve koppeling van uitkeringen aan de loonstijging. Het verlies aan koopkracht dat door de volledige ontkoppeling optreedt voor de mensen met een uitkering wil de PvdA-fractie compenseren met een belasting- en premieverlaging. Over de invulling van die verlaging verschillen PvdA, VVD en D66 nog van mening.

Net als gisteren wilden de drie onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 vanmorgen geen commentaar geven op het verloop van de formatiebesprekingen . Waarnemend fractievoorzitter van de PvdA J. Wallage zei alleen dat “er stevig wordt doorgewerkt” en dat “het tempo er goed in zit.”

Volgens ingewijden wil de PvdA na 1995 de balans opmaken over de ontwikkeling met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim. Wanneer het beleid, gericht op het beperken van het aantal sociale uitkeringen te weinig effect sorteert, is de PvdA bereid in te grijpen in de hoogte en duur van de uitkeringen. Maar de partij wil in het regeerakkoord geen concrete norm opnemen waarbij ingegrepen zal worden in die hoogte en duur. “Halverwege de rit maken we een politieke afweging. In het regeerakkoord moeten we niet alvast een automatische piloot inbouwen”, aldus een PvdA-Kamerlid.

De VVD heeft zich gekeerd tegen een voorstel van formateur Kok op het gebied van het asielbeleid. De liberalen vinden dat toelating en opvang van asielzoekers in het nieuwe kabinet moeten worden ondergebracht bij het ministerie van justitie en niet bij Binnenlandse Zaken, zoals Kok wil. VVD-woordvoerder H. Dijkstal zei vanmorgen dat het asielbeleid mede door dejuridische complexiteit van het Vreemdelingenrecht bij Justitie in betere handen is.

Binnenlandse Zaken “kan dit niet aan”, aldus Dijkstal, omdat dit departement de juridische kennis daarvoor niet in huis heeft. Volgens het ontwerp van Kok moet het asielbeleid bij dit departement worden ondergebracht omdat lokale overheden een hoofdrol spelen “waar het de integratie van etnische minderheden en de huisvesting van asielgerechtigden” betreft.