Personeel wereldomroep achter reorganisatie

HILVERSUM, 3 AUG. De ondernemingsraad van de Wereldomroep werkt mee aan de reorganisatie van het internationale radiostation als directie en bestuur een aantal toezeggingen gestand doen. Dat schrijft de OR in zijn definitieve advies over de reorganisatie.

De directie heeft vorige maand toegezegd dat uitzendingen naar Indonesië gehandhaafd blijven en dat expertise voor programma's voor Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten 'in huis' blijft. Programma's voor deze gebieden kunnen wellicht op een andere wijze dan met korte-golfuitzendingen worden uitgezonden. Met deze maatregelen zou een beperkt aantal arbeidsplaatsen komen te vervallen.

In het oorspronkelijke reorganisatieplan dat het bestuur samen met het interim-management in april op tafel legde, zouden de uitzendingen in het Indonesisch, Frans (voor Afrika), Portugees (voor Brazilië) en Arabisch worden geschrapt. Daarmee zouden zeventig arbeidsplaatsen verdwijnen. De voorstellen stuitten op groot verzet binnen de Wereldomroep.

De toezeggingen zijn het resultaat van overleg binnen de Wereldomroep van de zogenoemde 'juligroep', met onder andere vertegenwoordigers van de ondernemingsraad en het actiecomité tegen de plannen. Deze groep werd opgericht toen eind juni overleg tussen personeel en directie over de plannen in een impasse dreigde te raken door een zeer afwijzend advies van de ondernemingsraad. Volgens de raad was dat negatieve advies vooral het gevolg van de gebrekkige onderbouwing van de maatregelen door het bestuur.

De 'juligroep' heeft een formule ontwikkeld om te bepalen naar welke landen de Wereldomroep moet uitzenden en op welke manier (korte-golf, midden-golf of 'heruitzending' door lokale stations op de FM-band). Op basis van deze formule (waarbij per regio de wenselijkheid van uitzendingen is bekeken op basis van beleid van een aantal ministeries) vond de 'juligroep' dat de aanvankelijk geschrapte talen moesten blijven. De uitbreiding van zendtijd voor West-Europa zou beperkt kunnen blijven.

De 'juligroep' onderschrijft de noodzaak de Wereldomroep te reorganiseren. “De afgelopen jaren is een forse achterstand opgelopen met betrekking tot de innovatie van het produkt en de distributiemiddelen”, aldus het rapport van de groep. Ook de ondernemingsraad ziet het belang van de reorganisatie, maar wijst gedwongen ontslagen af. Het bestuur zal zich binnenkort over het advies van de raad buigen.