Belastingafdrachten verkrappen geldmarkt

AMSTERDAM, 3 AUG. Het tekort op de geldmarkt was aan het einde van de afgelopen verslagweek hoger dan door marktpartijen werd verwacht. Door forse belastingafdrachten liep het geldmarkttekort op van 6,6 miljard gulden vorige week maandag naar bijna 7,4 miljard gulden maandag jongstleden. De nieuwe speciale belening ter grootte van ruim 1,8 miljard gulden (841 miljoen gulden lager dan de vorige), die afgelopen vrijdag is ingegaan, bleek te krap bemeten. DNB wees slechts twintig procent van de inschrijvingen op de belening toe tegen een tarief van 4,80 procent. Deze krappe toewijzing en het hierdoor ontstane hoge contingentsverbruik bleek een onaangename verrassing voor de marktpartijen. Het tarief voor het daggeld is dan ook opgelopen van 4,81 procent op maandag jongstleden naar 4,90 procent gisteren.

Uit de weekstaat blijkt dat per saldo een bedrag van 5,9 miljard gulden in de (vorige week nog geheel lege) schatkist is gestroomd. Het lijkt erop dat met name de belastingafdrachten forser zijn geweest dan gedacht, waardoor de geldmarktverkrapping uit dien hoofde eveneens forser is dan verwacht. Ook de storting op de geveilde Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) ter waarde van 1,4 miljard gulden werkte verkrappend. Een en ander werd uiteindelijk niet geheel gecompenseerd door de verlaging van de kasreserve met 6,7 miljard gulden. Zowel de omvang van de storting op de NBC's als de verlaging van de kasreserve waren reeds vorige week bekend gemaakt. De overige geldmarktbeïnvloedende posten (o.a. bankbiljetten in omloop, niet-ingezetenen) kennen dermate kleine mutaties dat deze niet de oorzaak van het verrassend hogere geldmarkttekort kunnen zijn.

Door de krappere geldmarktverhoudingen alsmede de kleinere belening, moesten de banken 1,7 miljard gulden meer via de voorschotten in rekening-courant lenen van DNB. De voorschotten belopen nu bijna 5,9 miljard gulden. Hierdoor sloeg de tot vorige week bereikte besparing van 0,3 procent om in een ontsparing van 0,2 procent. Terwijl nu 12,1 procent van de looptijd van het vigerende contingent is verstreken, is 12,3 procent verbruikt.

Voordat de tegenvallende omvang van het geldmarkttekort bekend werd gemaakt, bleek de geldmarkt een oase van rust. De tarieven bleven de gehele week - en voor alle looptijden - rimpelloos liggen. De vakantierust heeft haar intrede gedaan en alleen de geldmarktoperaties ten behoeve van de schatkist via de Agent van financiën (vorige week) en de geldmarktsturing via DNB (deze week) zorgen voor enige beweging. De verwachting is dat deze situatie nog enkele weken aanhoudt.

Bron: Economisch Bureau ING Groep