Zweden halen fonds Ravast uit het moeras

AMSTERDAM, 30 JUNI. Het kleine beursgenoteerde vastgoedfonds Ravast, dat in een toestand van uitstel van betaling verkeert, zal een kapitaalinjectie krijgen van Zweedse vastgoedbeleggers, waaronder een partij die nauw gelieerd is aan de winkelketen Ikea.

Ravast komt waarschijnlijk volgende maand uit de toestand van surséance, zo werd gisteren duidelijk op een aandeelhoudersvergadering van het fonds.Er is al een nieuwe naam: Capa City Realty. Een consortium onder leiding van Catella Holland (een deelneming van het Zweedse concern Ikea) is van plan het fonds in de eerstkomende drie jaar te laten groeien tot een omvang van 300 tot 600 miljoen gulden. De nieuwe beleggers zullen (afgewaardeerd) vastgoed uit hun eigen portefeuilles inbrengen in Ravast nieuwe stijl, zo is de bedoeling. De boekwaarde van het onroerend goed per eind december bedroeg 109 miljoen gulden. Ravast heeft vorig jaar een verlies geleden van 2,6 miljoen gulden; in 1992 was het verlies nog 71 miljoen gulden.

Niet bekend

Vorige week gingen de crediteuren van Ravast eensgezind akkoord met een financiële regeling die Ravast uit surséance moet tillen. De gewone crediteuren krijgen gemiddeld 30 procent van hun vorderingen uitbetaald. De rechtbank moet het akkoord nog goedkeuren, maar volgens bewindvoerder mr. A. L. Leuftink zit beëindiging van de surséance van betaling er medio volgende maand zeker in.

Interessant vonden aandeelhouders het plan van bewindvoerders om voormalige bestuurders van Ravast persoonlijk aansprakelijk te stellen wegens mismanagement. Ravast zal de vorderingen op deze mensen overdragen aan een stichting, die een kwart miljoen gulden krijgt om mee aan het werk te gaan. Kritiek hadden aandeelhouders op het plan de eventuele opbrengst alleen ter beschikking van crediteuren te stellen en het surplus aan Ravast te laten toekomen.