Wallage bindt strijd aan met 'mannendomeinen'

DEN HAAG, 30 JUNI. Staatssecretaris Wallage (sociale zaken) gaat het overheidsbeleid toetsen op 'vrouwonvriendelijkheid'. Dat heeft hij de Tweede Kamer gisteren meegedeeld. Hij heeft de Kamer een onderzoek aangeboden waaruit blijkt dat beleid van de overheid onbedoeld vaak negatieve gevolgen heeft voor emancipatie omdat geen rekening is gehouden met de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Als voorbeeld noemt het rapport het 'Rijksmeerjarenprogramma openluchtrecreatie', waarin vooral aandacht is voor typische 'mannenhobby's' als vissen en wedstrijdsport. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat vrouwen vooral aan recreatiesporten doen en hun vrije tijd vaker thuis besteden. Het overheidsbeleid versterkt op deze manier de openluchtrecreatie als mannendomein, concluderen de onderzoekers van de vakgroep politicologie en het Centrum voor Vrouwenstudies van de Universiteit Nijmegen.

Het rapport bevat een 'stappenplan' waarmee overheidsbeleid op vrouwvriendelijkheid kan worden getoetst. Onderdeel van het stappenplan is het achterhalen van de verschillen in de positie tussen vrouwen en mannen op het betreffende beleidsterrein. Zo luidt stap 6.1: 'Wordt er in het beleidsvoornemen rekening gehouden met de bestaande sekse-verschillen? Zo ja hoe?'

De duur van zo'n onderzoek - analoog aan de Milieu-effectrapportage 'emancipatie-effectrapportage' genoemd - wordt geschat op vier tot zes weken. Volgens de onderzoekers moet de rapportage door onafhankelijke ambtenaren worden uitgevoerd.

In 1985 al werd vastgesteld dat alle beleidsvoornemens van de overheid moeten worden getoetst op hun effecten op de positie van vrouwen. In het Beleidsprogramma Emancipatie 1992 is vervolgens aangegeven dat er beter 'gereedschap' moest komen om beleidsvoorstellen te toetsen op vrouwvriendelijkheid.

Wallage wil nu dat met het nu opgestelde 'stappenplan' op enkele ministeries wordt geëxperimenteerd, zodat volgend jaar kan worden besloten of het op alle ministeries kan worden ingevoerd. De staatssecretaris schrijft de Tweede Kamer brief dat een 'emancipatie-effectrapportage' niet bepalend is voor het al dan niet uitvoeren van beleid, maar dat een negatief resultaat wel aanleiding kan zijn voor heroverweging.